• Hallo, mijn naam is Gerrit Coldeweijer, 61 jaar en geboren en getogen in Bergen op Zoom.

  Mijn functie is schoolleider in het basisonderwijs en in die functie heb ik regelmatig te maken met ongewenste zaken zoals pesten, discriminatie, agressie en seksuele initmidatie.

  RKvv Nieuw Borgvliet  is de vereniging waar ik al jong jeugdleider ben geworden en ook trainer; daarnaast heb ik jarenlang activiteiten samen met anderen georganiseerd zoals het jeugdkamp en de avondvierdaagse. Twee zoons van mij Mark en Maarten voetballen of hebben gevoetbald bij Nieuw Borgvliet.

  Ook aan het clubblad De Schakel heb ik mijn steentje bijgedragen natuurlijk in de schaduw van de oprichter ervan , de onvolprezen Ad Raats. Tot zover over mijzelf.

  RKvv Nieuw Borgvliet heeft gedragsregels voor gewenst gedrag en veiligheid opgesteld .

  Als iedereen weet wat wel en niet geoorloofd is kan het voetballen alleen maar leuker worden.

  Indien er toch leden zijn die zich misdragen dan kunnen degenen die daar de dupe van zijn, zich tot mij wenden en zullen wij samen beijken welke stappen moeten worden ondernomen om tot een geschikte oplossing  te komen.

  Mijn telefoonnummer is: 06 - 38323229

  Email: g.coldeweijer@gmail.com

  Met vriendelijke groet,

  Gerrit Coldeweijer