• Beste leden,

  Volgens de statuten dient elk jaar uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar (30 juni) de Algemene LedenvergaderingĀ  te worden gehouden.

  Vanwege de COVID-19 heeft het kabinet bepaald dat de toegestane groepsgrootte gemaximeerd wordt.

  Omdat elk lid gerechtigd is de jaarvergadering bij te wonen, wordt dat dus een probleem. Ofschoon de jaarvergaderingen de afgelopen jaren nooit heel druk bezocht werden, maar meestal toch wel door ongeveer 30 leden, is een fysieke vergadering nu dus onmogelijk.

  Het bestuur heeft daarom besloten de jaarvergadering 2020 met maximaal 4 maanden (tot uiterlijk 30 april 2021) uit te stellen tot een tijdstip, waarop het houden van onze jaarvergadering zonder beperkingen is toegestaan. Hopelijk is dat in het voorjaar van 2021.

  Wij weten dat digitaal vergaderen een mogelijkheid is. Echter op dit moment heeft dit niet onze voorkeur.

  Wij hopen dat u begrip hebt voor dit uitstel.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het bestuur,

  Albert Martens, secretaris