• Op 18 november is tijdens de receptie van het 100 jarige jubileum door burgemeester Frank Petter de koninklijke erepenning overhandigd aan onze voorzitter Sjaak Tempelaars. De erepenning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen die een jubileum te vieren hebben van minimaal 50 jaar of een volgend meervoud 25 jaar. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de vereniging.

  Om de toespraak van onze burgemeester nog eens na te kunnen lezen hieronder de volledige tekst:

   

  Geacht bestuur, beste aanwezigen, Koning Voetbal.

  Daar moest ik aan denken in de voorbereiding van deze toespraak. Toegegeven: misschien is het een iets over de top formulering voor een amateur voetbalvereniging. Maar toch; ik vind deze koninklijke duiding zeker gepast. Misschien ligt dat aan de kleur van de outfit van de vereniging, waarin oranje duidelijk overheerst. Maar dat koninklijke beschouw ik vooral figuurlijk; koninklijk als waardeoordeel; koninklijk in de zin van betekenis hebben. En dat laatste is zondermeer het geval.

  RKvv Nieuw-Borgvliet heeft betekenis. En dat al 100 jaar!

  Nu ga ik hier niet beweren dat het behalen van een bepaalde leeftijd een verdienste is. Het gaat er om wat je in al die jaren hebt bereikt; wat je betekenis is voor de samenleving, de buurt, de inwoners van het dorp; de wijk. En dan valt de bal vol in de kruising met deze vereniging. Over de rijke geschiedenis van de club wijd ik niet uit. Dat kunnen anderen beter. En bovendien is dat allemaal na te lezen in het boek dat over de vereniging is geschreven. In deze toespraak wil ik vooral de maatschappelijke betekenis van RKvv Nieuw-Borgvliet onderstrepen. En die betekenis is groot. Alleen al op het gebied van sportbeoefening heeft jullie club een lange staat van dienst. We weten allemaal dat bewegen gezond en goed is. Jullie club opende voor veel mensen de mogelijkheid om in beweging te zijn en daarnaast ontspanning te vinden in het voetbal. Ook is de club een van de pijlers van de het verenigingsleven in Nieuw-Borgvliet.

  Wij allemaal weten hoe belangrijk vitale verenigingen zijn. Ze leveren namelijk een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving en hebben waarde voor het saamhorigheidsgevoel. We zien dat belang, maar vreemd genoeg zien we ook dat het verenigingsleven onder druk staat. Een toenemend aantal verenigingen heeft het moeilijk. Dit heeft vooral te maken met een teruglopend ledenbestand en sinds enige tijd ook met sterk toenemende kosten. Clubs met visie zoeken naar wegen om met deze hedendaagse uitdagingen om te kunnen gaan. RKvv Nieuw-Borgvliet is zo’n club. Altijd al geweest. Ik weet dat jullie nadenken over de toekomst en hoe jullie het beste kunnen inspelen op een samenleving die sterk verandert maar wel een sterk verenigingsleven nodig blijft houden. In jullie lange bestaan kreeg de club eerder met de nodige uitdagingen te maken; had de vereniging haar ups en soms haar downs. Telkens werd voor de mindere periodes een oplossing gevonden om daar uit te komen. Zelfwerkzaamheid is van meet af aan een sterke troef geweest in de vereniging. Ook dat is een kracht van RKVV Nieuw-Borgvliet. Ik zie dat als een echte win-mentaliteit. Dat winnen lukt misschien niet altijd op het veld, maar dan zeker wel in het in stand houden van het in verenigingsverband spelen van een gezellig potje voetbal. Die mentaliteit verdient lof en waardering.

  Mijn toespraak begon ik met de woorden: ‘Koning Voetbal’. RKVV Nieuw- Borgvliet is dan wel geen profclub, die in de allerhoogste regionen van de competitie speelt, maar is wel een vereniging die hier in Bergen op Zoom het verschil maakt. Dat verdient een bijzondere beloning. Een beloning die recht doet aan allen die hebben bijgedragen aan het behalen van dit bijzondere jubileum. Het doet met dan ook veel plezier om hier vandaag te kunnen melden, dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft behaagd aan RKVV Nieuw-Borgvliet de Koninklijke Erepenning toe te kennen. Met hetzelfde plezier ga ik nu tot de overhandiging van de penning over.