•   Geacht lid,

   

   

   Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de  Jaarvergadering 2022 die zal worden gehouden in de kantine op

    donderdag 15 december 2022 om 20.00 uur

   

   

   AGENDA

  1.Opening door de voorzitter

  2.Vaststelling verslag uitgestelde Jaarvergadering van 19 april 2022(bijlage)

      NB Jaarvergadering 2021, gepland op 22 november 2021,  was vanwege de coronapandemie uitgesteld

  3.Jaarverslagen

    - Jaarverslag van de secretaris (bijlage)

    4.Financien

      -Toelichting financieel jaarverslag door Netty Maartense

      -Verslag kascommissie bestaande uit Jan van Loon, Eric van Est en Jan Bergs

      -Begroting seizoen 2022-2023

      Contributie

      Vanwege de fusie met FC Bergen wordt de contributie voor het seizoen 2023-2024 met ingang van 1 juli 2023 vastgesteld door

      het bestuur van Voetbalvereniging De Markiezaten       

   5.Fusie met FC Bergen

      De voorzitter doet verslag van het verloop van het fusieproces  

   6..Rondvraag

   7.Sluiting  

  Bezoek vergadering

  Alleen leden  van RKVV Nieuw Borgvliet hebben toegang tot de vergadering.

  Met betrekking tot de besluitvorming tijdens de vergadering geldt dat de leden in de leeftijd tot en met 15 jaar 1 stem, van 16 en 17 jaar 2 stemmen en van 18 jaar en ouder 3 stemmen hebben.  

  Inzage van de jaarstukken

  De jaarverslagen, het financieel verslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 liggen  ter inzage in de bestuurskamer. Verder zijn deze verslagen gepubliceerd op www.rkvvnieuwborgvliet.nl en op facebook.

   

  Het bestuur van RKVV Nieuw Borgvliet,

   

  A.H.J.E.Martens, secretaris                                       J.A.Tempelaars, voorzitter