• Agenda BALV 1 van 3 maart 2023.

  Beste allemaal,

   

  Hierbij de uitnodiging voor de BALV 1 van vrijdag 3 maart om 20.00 u in de kantine.

   

  Agenda

   

  1.Opening

  2.Toelichting huidige stand van zaken inzake de voorgenomen fusie met FC Bergen

  3.Vaststellen statuten vv De Markiezaten

  4.Verkiezing bestuur vv De Markiezaten

  5.Vaststellen contributie vv De Markiezaten per 1 juli 2023

  6.Rondvraag 

  7.Sluiting

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Albert Martens, 

  secretaris RKVV Nieuw Borgvliet     

   

  NB Besluitvorming is mogelijk met 2/3 meerderheid der stemmen van het aantal aanwezige leden mits 3/4 van hen aanwezig is. Volmachten zijn statutair niet toegestaan.