• Aanmelden Bestuursfunctie.

  Interesse bestuursfunctie

  Woensdag 30 november jl. hebben de leden van Nieuw Borgvliet & FC Bergen ingestemd met het fusievoorstel. Dit betekent dat zij zich per 1 juli 2023 bij De Markiezaten voegen en er nog maar één club op ons sportpark actief is.

  Een ad-interim bestuur gaat zich de komende maanden bezig houden met het schrijven van een organisatieplan. De basis hiervoor is gelegd in het fusievoorstel, dat in de laatste bijzondere ledenvergadering gepresenteerd is.

  De bestuurstaken betreffen de onderwerpen:

  Secretariaat                 Dat omvangt alles van wedstrijdsecretaris t/m in- en uitgaande post

  Financiën                    Boekhouding met speciale aandachtspunten, zoals contributie, kantine en sponsoring

  Operationele zaken     Materialen, veldonderhoud, planning wedstrijden enz.

  Voetbalvisie               Beleid jeugd en senioren. Selectieteams en recreatieve teams.                   

  Sociale zaken              Samenwerking met scholen, kinderopvang, wijk enz.

  Vanzelfsprekend is het voor een bestuurslid een aansturende taak en wordt hij/zij voor het uitvoerende gedeelte gesteund door commissies.

  Voor dit bestuur zijn al een aantal mensen bereid gevonden om een taak op zich te nemen.

  Mocht je ook belangstelling hebben voor een bestuurstaak kun je dit melden aan

   info@vvdemarkiezaten.nl