• Beste leden,

   

  Op 21 oktober 2022 houden we een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we het fusievoorstel wat gepresenteerd wordt door de fusiecommissie. Afsluitend zal hier een stemming over moeten worden gehouden.

   

  Recent is voorafgaand een fusiecafé gehouden waarbij de fusiecommissie de laatste punten van aandacht heeft verzameld. Deze informatie zal verwerkt worden in een definitief fusievoorstel wat deze avond gepresenteerd gaat worden.

   

  Er wordt stilgestaan bij vragen als:

  • Hoe ziet de toekomst eruit qua organisatie?
  • Wat voor voetbalbeleid zal er gevoerd worden?
  • Wat mogen de vrijwilligers verwachten?
  • Wat gebeurd er met eigendom & vermogen?
  • Welke vraagstukken spelen in de nabije toekomst?
  • Welke voordelen levert een fusie op?

   

  Buiten de informatieve vulling, kent de vergadering ook nog een officieel gedeelte wat hieronder staat omschreven:

   

  De opening zal door de voorzitter gedaan worden om 19:30 uur waarna een afvaardiging van de fusiecommissie de plannen presenteert. Dit gebeurt bij zowel Nieuw Borgvliet als FC Bergen gelijktijdig. Om 21:00 uur gaan we over tot stemming.

   

  U bent stemgerechtigd als u lid bent van een van beide verenigingen of een volmacht kan overleggen van een stemgerechtigd lid welke niet aanwezig kan zijn. Bij aanvang van de stemming dient de secretaris in het bezit te zijn van een mail van de stemgerechtigde waarin wordt aangegeven wie de volmacht stem mag uitbrengen. Deze persoon dient zich te kunnen identificeren.

   

  Heet aankondigen van een volmacht kan op:

  Nieuw Borgvliet - info@rkvvnieuwborgvliet.nl

  FC Bergen - info@fcbergen.nl

   

  Kort na de stemming zal er een telling uitgevoerd worden door de secretaris en voorzitter onder toeziend oog van de fusiecommissie.

  De uitslag wordt vastgesteld door het ondertekenen van de uitslag door de secretaris en voorzitter.

   

  We hopen van harte dat U in grote getale aanwezig zult zijn om bij dit belangrijke vraagstuk stil te staan.